ERAKUSKETA-EGILE GISA PARTE HARTZEKO

Etxola komertzial eta gastronomikoetan eta food-trucketan produktuak saltzeko erakusmahaiak hautatzea Donostiako Gabonetako Merkatuan

 

ESKAERA EPEA IREKIA: 2020/07/15etik 2020/09/15era, biak barne.

 • HELBURUA: Erakusketariak hautatzea produktuak etxola komertzialetan eta gastronomikoetan saltzeko, Donostiako Gabonetako Merkatuan.
 • HARTZAILEAK: Pertsona fisikoak edo juridikoak, publikoak edo pribatuak, estatukoak edo atzerrikoak, edota aurrekoen nortasunik gabeko elkarteak, behar bezala eratuak.
 • KOKAPENA: Urumea pasealekua, Santa Katalina Zubiaren, Mª Kristina Zubiaren arteko zatia eta Urumea Plaza.

  

 • HELBURUA: Erakusketariak hautatzea produktuak etxola komertzialetan eta gastronomikoetan saltzeko, Donostiako Gabonetako Merkatuan.
 • HARTZAILEAK: Pertsona fisikoak edo juridikoak, publikoak edo pribatuak, estatukoak edo atzerrikoak, edota aurrekoen nortasunik gabeko elkarteak, behar bezala eratuak.
 • KOKAPENA: Urumea pasealekua, Santa Katalina Zubiaren, Mª Kristina Zubiaren arteko zatia eta Urumea Plaza.

  

REQUISITOS DE LAS ENTIDADES EXPOSITORAS

Alokairuaren pertsona onuradun izan ahalko dira pertsona fisiko edo juridikoak, publiko zein pribatuak, nazional edota atzerrikoak, eta baita aurrekoen izaerarik gabeko elkarteak ere, Oinarri hauetan ezarritako betekizunak jasotzen dituen ordenamendu juridikoaren arabera modu baliozkoan eratu baldin badira. Kanpoan geratzen dira ondarezko sozietateak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauko 14. artikuluan zehazten direnak.

Ezingo zaie etxola baten alokairua esleitu sektore publikoarekin kontratatzeko debekuren bat duten pertsona fisiko edo juridikoei, edo Ogasunarekin, Gizarte Zerbitzuekin edo Donostiako Udalarekin ordainketak zor dituztenei, edota horretarako ezgaitzen duen legezko debekuren bat dutenei, Emakume eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko seigarren azken xedapenean xedatutakoaren arabera sexuaren ondoriozko diskriminazioagatik zigortutakoak barne.

Halaber, lizitatzaileek eskaintzen diren prestazioak burutzeko, hala dagokionean, eska daitekeen gaitasun profesionala edo enpresa mailakoa izan beharko dute.

Hauek dira oinarri hauetan arautzen diren alokairuen onuradun diren pertsonek bete beharreko betekizunak:

a) Alta emanda egon behar dute dagokion erregimenean autonomo/enpresa modura kontratua sinatzen den unean. Eskaera egiten den unean alta emanda ez badago, Gizarte Segurantzaren erregimenean nahiz dagokion Ekonomia Jardueren gaineko Zergan (EJZ) alta emateko konpromisoa erakutsi beharko du, formalizazioaren aurretik

b) Donostia Sustapenarekin, Ogasunarekin eta Gizarte Segurantza zorrik ez izatea.

c) Kontratua sinatzen den unean jarduera bera garatzeko eskagarri diren onespen eta baimen guztiak izatea.

d) Kontratua sinatzen den unean kontratuak irauten duen bitartean jarduera estaltzeko Erantzukizun Zibileko aseguru bat izatea.

EGUTEGIA ETA ORDUTEGIA

Etxolak eta food-truckak irekita egon beharko dira egunero 2020ko azaroaren 28tik 2021eko urtarrilaren 21era bitartean. Ezingo dira itxi justifikatutako arrazoirik izan eta Sustapenak behar bezala onartu ezean. Modu ezohikoan, abenduaren 25ean eta urtarrilaren 1ean eta 6an itxita egon ahalko dira.

Honakoa izango da irekitzeko ordutegia:
Lanegunak:

 • Etxoletarako ordutegia: 11.00 eta 21.00 bitartean
 • Etxolak derrigorrez irekita izateko ordutegia: 11.30 -14.30 eta 16:30 - 20:00 bitartean

Jaiegunetan eta jaiegun bezperetan:

 • Etxoletarako ordutegia: 11.00 eta 21.00 bitartean
 • Etxolak derrigorrez irekita izateko ordutegia: 11.30 -14.30 eta 16:00 - 20:30 bitartean

Salbuespenak:

 • Gabon gaua eta Urtezahar gaua: arratsaldez 19etan itxi daiteke
 • Gabon eguna, Urte berri eguna eta Erregeak: erakusketari bakoitzak erabaki ahalko du etxola ireki ala ez.

Donostia Sustapenak ordutegia aldatzeko eskubidea gordetzen du, esleipendun suertatzen diren erakusketarien adostasunarekin.

ETXOLEN ALOKAIRUAREN PREZIOA ETA EZAUGARRIAK

Etxolen alokairuaren prezioa:

Etxola aldi osorako edo hamabost egunerako alokatzeko aukera dago.

A) Prezioa epealdi osorako (2020/11/28 – 2021/01/06):

 • Etxola txikiak: ,1.290 euro (BEZ barne). Lavamanos y opción de unión de caseta no incluido en el precio.
 • Etxola handiak  eta Food-truckak: 2.420 euro (BEZ barne)

B) Prezioa Hamabostaldia. Bi epealdi ezartzen dira. Bata 2020ko azaroaren 28tik abenduaren 16ra. Bestea 2020ko abenduaren 17tik 2021eko urtarrilaren 6ra luzatzen da.

 • Etxola txikiak: 730 euro (BEZ barne). Lavamanos no incluido en el precio.
 • Etxola handiak eta Food-truckak: 1.490 euro (BEZ barne)
 • Prezio horri 200 euro gaineratuko zaizkio eskuak garbitzekoa instalatzea eskatzen duten erakusketarien kasuan eta 120 euro etxolak elkartzea eskatzen dutenen kasuan.

Prezio osoa kontratua sinatu aurretik ordainduko da, Sustapenak adierazitako kontura banku transferentzia eginez.


Etxola txikiak:

 • Neurriak: 3x2 metro (6 m2) Altuera alboetan 205cm. Altuera erdian 270 cm.
 • Materiala: egurra.
 • Berriki eraikitako etxola aurrefabrikatuak. Horrela hornituta:
 • Aurrealdeko irekigunea, erakusmahaiaz, eta kontraleiho baskulatzailea bezeroak artatzeko, sistema hidraulikoz eta sarrailaz hornituta.
 • Atzealdea egur trinkoz sarrailaz hornituta, egurrezko zorua eta ecum. oholdun sabai babestua.
 • Aurrealdeko erakusmahaia, ipini edo ez ipintzeko aukeraz.
 • Alboetan bi irekigune, erakusmahaiaz, eta kontraleiho baskulatzailea bezeroak artatzeko, sistema hidraulikoz eta sarrailaz hornituta.
 • Salgaiak ipintzeko hiru apal.
 • Kanpoko argiztapena.
 • Errotulu komertziala.
 • Koadro elektrikoa, 3500w-ko diferentzialaz eta hiru entxuferekin.

Etxola handiak: etxola mota hori Urumea Plazaren barnean kokatuko da, eta Elikadurarako erabiltzea lehenetsiko da, erabilgarri dagoen kopuruan.

 • Neurriak: 4x2 metro (8 m2) Altuera alboetan 205cm. Altuera erdian 270 cm.
 • Materiala: egurra

Berriki eraikitako aurrefabrikatutako etxolak, ezaugarri hauekin:

 • Aurrealdeko irekigunea, erakusmahaiaz, eta kontraleiho baskulatzailea bezeroak artatzeko, sistema hidraulikoz eta sarrailaz hornituta.
 • Atzealdea egur trinkoz sarrailaz hornituta, egurrezko zorua eta ecum. oholdun sabai babestua.
 • Aurrealdeko erakusmahaia, ipini edo ez ipintzeko aukeraz.
 • Alboetan bi irekigune, erakusmahaiaz, eta kontraleiho baskulatzailea bezeroak artatzeko, sistema hidraulikoz eta sarrailaz hornituta.
 • Salgaiak ipintzeko sei apal.
 • Kanpoko argiztapena.
 • Errotulu komertziala.
 • Koadro elektrikoa diferentzialaz eta hiru entxuferekin.

Aukeran:

 1. Sistema eramangarriz hornitutako eskuak garbitzekoa, 10 litroko 2 bidoi eta ekintza bikoitzeko pedalarekin.
 2. Etxolen elkarketa (etxolaren eskaera epealdi osorako denean soilik).

ESKAERA ETA EPEA

Oinarriak Donostia Sustapenaren webgunean argitaratuko dira: www.donostiagabonetakoazoka.eus eta www.fomentosansebastian.eus webgunean ere bai

Eskaerak aurkezteko epea 2020ko uztailaren 15eko goizeko 9:00etatik hasi eta 2020ko irailaren 15eko arratsaldeko 19:00ak artekoa izango da. Sustapenak epe hori areagotzeko eskubidea gordetzen du.

ESKAERA