Erakustokiak

Etxolak eta saltokiak

Etxolak eskatzeko eta foodtruck-entzako tokia eskatzeko epea ireki da irailak 12 arte.
  1. Kontratua sinatzen den unean dagokion erregimenean autonomo/enpresa gisa alta emanda egotea. Eskaera egiteko unean alta emanda ez badago, Gizarte Segurantzaren araubidean alta emateko konpromisoa erakutsi beharko du, baita kontratua formalizatu aurretik dagokion Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan (JEZ) alta hartu ere. Langileak izanez gero, afiliatu eta altan eman beharko ditu, dagozkien lan eta zerga betebehar guztiak betez.
  2. Donostia Sustapenarekin, Ogasunarekin edota Gizarte Segurantzarekin zorrik ez izatea.
  3. Kontratua sinatzen den unean, etxolen eta Food trucken erakusketari bakoitzak jarduera garatzeko eskatu beharreko baimen eta lizentzia guztiak edukitzea.
  4. Kontratua sinatzen den unean, gutxienez 150.000 euroko Erantzukizun Zibileko aseguru bat izatea, kontratua indarrean den bitartean jardueratik erator daitezkeen erantzukizunak estaltzeko.
 • Berezko gaia kontuan hartuta, Gabonetako produktuak edo Gabonetan saldu ohi diren produktuak eskainiko dituzten postuak instalatzera bideratuta dago merkatua, jarraian zerrendatzen diren gune edo talde hauetako bakoitzean:

  • I. TALDEA: Gabonetako elikagai tipikoak: Gabonetako produktuak, sasoiko produktuak, gozokiak, pastelgintza eta gozogintza, kontserba hautatuak, fruitu lehorrak, etab.
  • II. TALDEA: Gabonetako haur jostailuak eta opariak: Gabonetako haur eta jolas artikuluak (jostailuak, eskulanak, liburuak eta ipuinak, etab.).
  • III. TALDEA: Gabonetako eskulangintza eta oparigintza-artikuluak: artisautza, dekorazioa, bisuteria, moda (batez ere Gabonetakoa: txanoak, eskularruak, e.a.), zeramika, urregintza, margolaritza, Gabonetako musika tresna tipikoak, etab.
  • IV. TALDEA: Gabonetako dekorazioa: Jaiotza tradizionalarekin lotutako artikuluak, ohiko irudiak eta osagarriak, Gabonetako tresneria, argiak, girlandak, Gabonetako dekorazioa eta apaingarriak, Gabonetako loregintza, etab.
 • Eskaera epea: GAOn (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala) argitaratu eta hurrengo egunetik irailak 12 arte

  • Ebazpenen argitalpena: 2022ko urriak 4.
  • Azokaren datak: 2022/11/25tik 2023/01/06 arte.
 • Etxolak alokatzeko prezioak:

  A) Aldi osorako prezioa (2022ko azaroaren 25etik 2023ko urtarrilaren 6ra):

  • Etxola txikiak: 1.694 euro (BEZa barne)
  • Etxola handiak: 2.480,50 euro (BEZa barne)

  B) 3 asteko aldi baterako prezioa Bi aldi ezarri dira:

  Lehenengo aldia: 2022ko azaroaren 25etik 2022ko abenduaren 16ra

  Bigarren aldia: 2022ko abenduaren 17tik 2023ko urtarrilaren 6ra

  • Etxola txikiak: 895,40 euro (BEZa barne)
  • Etxola handiak: 1.294,70 euro (BEZa barne)

  Konketa instalatzeko eskaera egiten duten erakusketarien kasuan, prezio horri 242,00 euro gehituko zaizkio (BEZa barne); eta bi etxola batzea eskatzen dutenen kasuan, 150,00 euro gehiago (BEZa barne). Foodtruck-en prezioak:

  1. Aldi osorako prezioa (2022ko azaroaren 25etik 2023ko urtarrilaren 6ra): 2.480,50 euro (BEZa barne)
  2. Aste osorako prezioa: 650 euro (BEZa barne)
 • Dokumentazioa

  • Eskabidearen eranskina.
  • Pertsona fisikoa bada, eskatzailearen NANaren kopia.
  • Pertsona juridikoa bada, eskatzailearen kopia eta, hala badagokio, sinatzailearen NANa eta ahalak.
  • I. Taldeko (Gabonetako Elikagai Tipikoak) hautagaien kasuan, aurrekoez gain, honako hauek aurkeztu beharko dira:

  - Erantzukizunpeko adierazpena, higiene eta osasun arriskuak onartzen dituena (dokumentua deskargatu).
  - Produktu bakoitzaren osasun erregistroa. Ekoizleak bere jarduera garatzen duen herritik kanpo produktua merkaturatu ahal izateko eta, nolanahi ere, gure hirian hura merkaturatu ahal izateko, Osasun Erregistroak baliozkoa izan beharko du. Tokiko balioa soilik duen erregistrorik ez da onartuko. (eskabidearen eranskinean dago)

  • Food trucken kasuan, zehazki, honako hauek ere erantsi beharko dituzte.

  - Funtzionamendurako osasun baimena. Hala badagokio, "gastrofurgo" gisa homologatuta dagoela adierazten duen dokumentua.
  - Erantzukizunpeko adierazpen sinatua, higiene eta osasun arrisku guztiak bere gain hartzen dituena eta Donostia Sustapenak edozein erantzukizunetatik salbuesten duena.
  - Ibilgailuaren argazkiak eta ibilgailuari buruzko dokumentazioa.

  • Memoriaren Eranskina behar bezala beteta.
  • Argazkiak: produktuen argazkiak eta standean duten antolaketa. Argazki dokumentuek jpg edo pdf formatuetan egon beharko dute, eta ezin izango dute 5 Mb-ko pisua gainditu.
  • Enpresak Donostian zerga-egoitza duela edo hirian establezimendu fisiko bat duela egiaztatzeko, Gipuzkoako enpresen kasuan, Donostiako Sustapenak zuzenean lortuko du Gipuzkoako Foru Ogasunak emandako jarduera ekonomikoen gaineko zergaren historikoaren (altak, bajak, aldaketak, jarduera- epigrafeak) egiaztagiria. Eskatzaileak berariaz egin ahal izango dio aurka Donostia Sustapenak datu horiek kontsultatzeari; kasu horretan, aurka egiteko arrazoiak justifikatu beharko ditu (Datuak  Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 21. artikulua) eta, hala badagokio, dagozkion ziurtagiriak aurkeztu.
  • Enpresa eskatzailearen historiala/jarduera ekonomikoen dokumentu eguneratua, Gipuzkoako Foru Aldundiak bidalia.

LUR KOLEKTIBOA ERAKUSTOKIAK

Bertako Artisautzal

Laster
Urdaneta kalea - Donostia.